O spoločnosti EDMIRA, s. r. o.Spoločnosť EDMIRA, s. r. o. bola založená v roku 2010 ako „následník“  podnikateľskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského povolenia.
 
Číslo živnostenského registra: 102-21204 a 104-4142

Našim klientom poskytujeme služby v   účtovnej, daňovej a administratívnej a ekonomickej oblasti.

Cieľom poskytovania našich služieb v oblasti účtovníctva, personalistiky, miezd, daní, administratívy a poradenstva je odbremeniť klienta od „povinnej“ administratívy a povinností, ktoré mu vyplývajú z jeho podnikateľskej činnosti. Klient sa tak môže naplno venovať svojej práci a nie je zaťažovaný činnosťou, ktorá ho „ukráti“ nielen o čas, ktorý môže investovať do svojej hlavnej náplne práce, ale hlavne o náklady, ktoré musí vynaložiť pre zabezpečenie svojej administratívy. Sú to najmä náklady na  účtovníka, v prípade väčšej spoločnosti aj mzdára a administratívneho  pracovníka. Ide hlavne o náklady na prenájom kancelárie pre takýchto zamestnancov, ich mzdových nákladov, nákladov na počítačové a kancelárske vybavenie, náklady na školenia, cestovné náklady, ale aj mnohé ďaľšie,  ktoré by Vaši zamestnanci vynakladali pri výkone svojej pracovnej činnosti. Keďže naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb účtovníka, mzdára a administratívneho pracovníka, všetky takéto náklady, ktoré by ste museli vynaložiť na takýchto zamestnancov, vie naša spoločnosť rozložiť na väčší počet subjektov a tým takéto služby poskytnúť podstatne lacnejšie.

Hlavným predmetom našej činnosti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti spracovania jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a miezd a k tomu nadväzujúce služby v oblasti spracovania daní a daňových priznaní a kompletnej administratívy.

Keďže chceme našim klientom ponúkať komplexné služby, náplňou našej práce je aj poskytovanie účtovného, daňového, personálno-mzdového a ekonomického-administratívneho poradenstva.

V nádväznosti na poradenskú činnosť vieme zabezpečiť kompletné služby pri založení novej spoločnosti až po registráciu na Daňovom úrade, Sociálnej poisťovni  a príslušných zdravotných poisťovniach, resp. iných príslušných úradoch vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti klienta. Keďže „administratívna“ činnosť novozaloženej firmy nekončí povinnými registráciami a zabezpečením si účtovníka, práve naopak – začína, vieme poskyntúť našim klientom kompletné vedenie ich administratívy - kancelárie. Prezentácia firmy na internete je v dnešnej dobe skôr nevyhnutnosťou ako nadštandardom, preto ako súčasť kompletných služieb administratívy ponúkame aj vytvorenie webovej stránky a jej správu spoločnosťou JAVI solutions s. r. o.

Od našej spolupráce môžete očakávať diskrétnosť, kvalitnú prácu, flexibilitu a Vašu spokojnosť.

Tešíme sa na Vás.